Till innehåll på sidan

Influence of stirring on the inclusion characteristics during vacuum degassing in a ladle

Tid: Fr 2015-06-05 kl 10.00

Plats: Sal Sefström, M131, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Charlotte Médioni , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Robert Eriksson

Huvudhandledare: Prof. Pär Jönsson