Till innehåll på sidan

Informal Electronic Waste Recycling in Pakistan

Tid: Ti 2015-06-02 kl 14.00

Plats: Sal L51, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Planering och belsutsanalys med inriktning mot miljöstrategisk analys

Licentiand: Shakila Umair

Granskare: Docent Magdalena Svanström, Chalmers tekniska högskola

Huvudhandledare: Professor Josepha Potting

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-05-13