Till innehåll på sidan

Integration of Design for Environment in the Vehicle Manufacturing Industry in Sweden

Tid: Fr 2013-12-20 kl 13.00

Plats: L 51, Drottning Kristinas Väg 30

Ämnesområde: Plannering och beslutsanalys med inriktning mot miljöstrategisk analys

Licentiand: Sofia Poulikidou

Granskare: Professor Mattias Lindahl, Linköping University

Huvudhandledare: Docent Anna Björklund

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2013-11-08