Till innehåll på sidan

Numerical modelling and analysis of friction contact for turbine blades

Tid: To 2015-12-03 kl 13.15

Plats: Lab farkostteknik, Teknikringen 8, bv, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Licentiand: Mohammad Afzal , Farkost och flyg

Granskare: Professor Viktor Berbyuk, Tillämpad Mekanik, Chalmers, Göteborg

Huvudhandledare: Professor Leif Kari