Till innehåll på sidan

Numerical Study on Combustion Features of Gasified Biomass Gas

Tid: Ti 2015-05-19 kl 10.00

Plats: Sal M235, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Licentiand: Xiaoxiang Zhang , Energiteknik

Granskare: Dr. Truls Liliedahl, Kemisk teknologi, Skolan för kemi teknologi, KTH

Huvudhandledare: Prof. Torsten H. Fransson