Till innehåll på sidan

Paving the way for green qualities in urban development. Role of Environmental Assessment

Tid: Må 2017-12-18 kl 14.00

Plats: D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Licentiand: Sara Khoshkar

Granskare: Docent Lennart Folkeson, Varberg

Huvudhandledare: Professor Berit Balfors

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2017-11-01