Till innehåll på sidan

Performance evaluations of high-temperature cooling systems in Mediterranean climate

Tid: To 2021-02-25 kl 13.00

Plats: Stockholm (English)

Ämnesområde: Byggvetenskap, Strömnings- och klimatteori

Licentiand: Henrikki Pieskä , Hållbara byggnader

Granskare: Docent Saqib Javed, Lunds Universitet

Huvudhandledare: Associate Professor Christophe Duwig, Linné Flow Center, FLOW, SeRC - Swedish e-Science Research Centre, Processteknologi

Abstract

Kylningsefterfrågan i Europa förutses att växa 25-50% mellan 2020-2050. Samtidigt strävar EU efter att sänka utsläppen av växthusgaser från sina byggnader med 60%. Det är därför viktigt att hitta lösningar som kan tillgodose det växande kylbehovet med mindre energi och att integrera förnybara energikällor. Målet med denna avhandling är en teknisk evaluering av högtemperatur-kylsystem och deras bidrag till ovan nämnda mål.

Studien genomfördes med avancerade simuleringar av byggnadsenergi och utvecklade analytiska metoder. IDA Indoor Climate and Energy 4.8 valdes som simuleringsverktyg. Studien är en del av GEOFIT-projektet och den använda byggnadsfysiken och mätdata baserades på en av projektpiloterna. Den valda byggnaden är en representativ kontorsbyggnad som ingår i ett skolbyggnad med tre byggnader. Byggnaden ligger i Sant Cugat nära Barcelona, i ett område som har ett typiskt medelhavsklimat. Den simulerade byggnadsmodellen validerades med hjälp av mätdata på plats.

Två typer av högtemperatur-kylsystem studerades: ett strålande kylsystem och ett luftkylsystem. För studien designades systemen för att skapa lika termiska komfortförhållanden, så att deras energi och exergianvändning kunde jämföras. I det studerade fallet visade sig att det strålande kylsystemet använde 40% mindre energi och förbrukade 85% mindre exergi än ett konventionellt högtemperatur-kylsystem med låg temperatur. Man fann också att ett passivt geotermiskt strålkylsystem kräver 66% mindre el för pumpar och fläktar än ett passivt geotermiskt luftkylsystem. Resultaten visar att strålningskylsystem har potential att sänka exergiförbrukningen i kylapplikationer tack vare den höga framledningstemperaturen och att användning av vatten som värmeöverföringsmedium är effektivare än att använda luft.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-289578