Till innehåll på sidan

Promotion of sustainable renovation in the built environment - an early stage techno-economic approach

Tid: Må 2012-09-24 kl 12.30

Plats: M108 Stora konferensrummet, Brinellvägen 23

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Byggnadsteknik

Licentiand: Navid Gohardani

Granskare: Professor Emeritus Bo-Göran Hellers, KTH Arkitekturskolan

Huvudhandledare: Professor Folke Björk