Till innehåll på sidan

Reliability-based Design Procedure for Flexible Pavements

Tid: Fr 2015-05-08 kl 13.00

Plats: B23, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Licentiand: Yared Hailegiorgis Dinegdae

Granskare: Professor William G. Buttlar, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Huvudhandledare: Professor Björn Birgisson