Till innehåll på sidan

Strengthening the municipal energy planning -- integration into comprehensive planning, performance of impact assessment and inclusion of national environmental objectives.

Tid: On 2018-12-12 kl 10.00

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Vincent Wretling

Opponent: Bitr. professor/docent Sara Gustafsson, Linköpings universitet

Handledare: Professor Berit Balfors

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-11-14