Till innehåll på sidan

Surface characterisation of thermally modified spruce wood and influence of water vapour sorption

Tid: Fr 2015-09-25 kl 10.00

Plats: Sal B25, Brinellvägen 23, KTH Campus

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot byggnadsmaterial

Licentiand: Susanna Källbom

Granskare: Professor Marko Petrič, University of Ljubljana, Slovenien

Huvudhandledare: Professor Magnus Wålinder