Till innehåll på sidan

Synthesis and Optical Properties of ZnO and CdSe Nanoparticle Based Biomarkers

Tid: Må 2015-06-15 kl 13.00

Plats: Seminarierum Pascal, SciLifeLab, Tomtebodavägen 23, Solna

Ämnesområde: Fysik - biologisk och biomedicinsk

Licentiand: Aizat Turdalieva , Tillämpad fysik

Granskare: Lektor Qin Wang, Acreo Swedish ICT AB, Kista

Huvudhandledare: Lektor Ying Fu