Till innehåll på sidan

Systematic planning and execution of finite element model updating

Tid: To 2015-09-03 kl 13.00

Plats: Sal M108, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot bro- och stålbyggnad

Licentiand: Joakim Wallin

Granskare: Docent Mario Plos, Chalmers tekniska högskola

Huvudhandledare: Docent Costin Pacoste