Till innehåll på sidan

The Impact of Non-synchronous Generation on Power Systems Dynamics

Tid: Fr 2015-10-02 kl 10.00

Plats: Seminarierummet, Teknikringen 33, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Engineering

Licentiand: Harold Chamorro , Electric Power Systems

Granskare: Dr Jonas Persson, Vattenfall R&D, Section Power Technology

Huvudhandledare: Professor Mehrdad Ghandhari