Till innehåll på sidan

Three essays on transport CBA uncertainty

Tid: Fr 2015-05-08 kl 10.00

Plats: Sal L31, Drottning Kristinas Väg 30, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem

Licentiand: Peter Almström

Granskare: Professor Lars Westin, Umeå universitet

Huvudhandledare: Professor Anders Karlström