Till innehåll på sidan

Tradition and Modernity in the Domestic Urban Kitchen Design in Uganda - A case of Kampala

Tid: Må 2014-01-20 kl 10.00

Plats: Seminarierummet, Urbana och regionala studier, Drotttning Kristinas Väg 30

Ämnesområde: Infrastruktur med inriktning mot bebyggelseanalys

Licentiand: Salome Kweyunga

Granskare: Dr Hoai Anh Tran, Malmö Högskola

Huvudhandledare: Professor Inga Britt Werner