Till innehåll på sidan

Two Essays on Sales of Distressed Real Estate

Tid: To 2015-12-17 kl 13.00

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Licentiand: Herman Donner

Granskare: Professor Liv Osland, Hogskolan Stord/Haugesund, Norge

Huvudhandledare: Professor Mats Wilhelmsson