Till innehåll på sidan

Water, Heat and Solute Processes in Seasonally Frozen Soil—Experimental and Modeling Study

Tid: Ti 2015-06-09 kl 13.00

Plats: Sal V3, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Licentiand: Mousong Wu

Granskare: Professor Nicholas Jarvis

Huvudhandledare: Professor Per-Erik Jansson