Till innehåll på sidan

Wireless Sensor Network Scheduling and Event-based Control for Industrial Processes

Tid: Fr 2018-11-23 kl 10.00

Plats: F2, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Electrical Engineering

Licentiand: Takuya Iwaki , Automatic Control

Granskare: Professor Vijay Gupta, University of Notre Dame, US

Huvudhandledare: Professor Karl Henrik Johansson