Till innehåll på sidan

On the ECO2 multifunctional design paradigm and tools for acoustic tailoring

Tid: Ti 2015-03-31 kl 14.00

Plats: Rum B1, 2 tr, Brinellvägen 23, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Licentiand: Juan Pablo Parra Martinez , Farkost och Flyg

Granskare: Professor Franck Sgard, IRSST (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail), Direction Scientifique, Québec, Kanada

Huvudhandledare: Professor Peter Göransson