Till innehåll på sidan

Peak car in Sweden?

Tid: Ti 2015-04-28 kl 10.00

Plats: Nash/Wardrop, Teknikringen 10

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem

Licentiand: Anne Bastian

Granskare: Professor Margareta Friman, Karlstads Universitet

Huvudhandledare: Docent Maria Börjesson