Till innehåll på sidan

Pyrolysis and detoxification of waste electrical and electronic equipment (WEEE) for feedstock recycling

Tid: Fr 2018-11-30 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Panagiotis Evangelopoulos , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Tobias Richards, Energiteknik, Högskolan i Borås

Handledare: Assoc. Prof. Weihong Yang