Till innehåll på sidan

Science Today om innovativa och hållbara material

Vetenskapskväll på Nobelmuseet

Vilka material kommer vi använda i framtiden? Den 24 november bjuder KTH, Nobelmuseet, SU och KI dig till en vetenskapskväll på temat hållbara och innovativa material. Tre doktorander kommer presentera ny forskning inom området, och du som publik får ta del av intressanta samtal och diskussioner till tonerna av musik som stimulerar hjärnan. Välkommen!

Tid: Fr 2023-11-24 kl 17.00 - 21.00

Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm

Språk: Engelska

Medverkande: KTH, KI och SU

Science Today tar temperaturen på vetenskapen 2023 och bjuder in till en afterwork där doktorander och postdoktorer från KTH, Karolinska Institutet (KI) och Stockholms universitet (SU) får chansen att presentera sin forskning på scen. Vi blickar in i vetenskapens och teknikens värld och skapar en möjlighet för doktorander, forskare och andra entusiaster med intresse för vetenskaplig forskning att träffas och diskutera.

Under denna vetenskapskväll om framtidens hållbara och innovativa material utforskar vi ämnet ur olika infallsvinklar och får höra pågående forskning inom ämnet. Samtalen är på engelska och leds av Nobelprismuseets Olof  Somell. Efteråt fortsätter kvällen med mingel och chans till nätverkande för att skapa nya kontakter och utbyta idéer. Museets utställningar är öppna innan och efter samtalet.

För biljetter och ytterligare information besök Nobel Prize Museums webb. I biljettpriset ingår entré till museets utställningar som håller öppet fram till klockan 21.00.

Köp biljett

Detta är sjätte upplagan av Science Today, där föregående teman har varit hjärnan, rymden, genteknik, foodtech och människokroppen.

Schema

17:00 Mingel och DJ

18.00 Samtal på scen

19.00-21:00 Nätverkande mingel och DJ

Talare

Carl Moser, postdoktor i träkemi och massateknik (KTH)

En nyckel till hållbarhet är att begränsa vårt beroende av fossila bränslen som råvara och istället välja biobaserade resurser. Jag utvecklar metoder för att frigöra fibrer från cellulosabiomassa som kan användas för att ersätta produkter tillverkade av icke förnybara källor, såsom textilfibrer, frigolitisolering och förpackningar. Denna metod kan också öka vår kunskap om befintliga storskaliga processer.

Carl Mosers profilsida

Viktoria Langwallner, doktorand i spindelsilkebiologi för biomedicinska applikationer (KI/SLU)

Spindelsilke är naturens högpresterande fiber, eftersom den har en unik kombination av hög draghållfasthet och töjbarhet som gör att den kan absorbera en stor mängd energi innan den bryts. Eftersom det är svårt att få tag på stora mängder naturligt silke för textilier från spindlar i naturen, behöver spindelsilkesproteiner odlas. Därför är en del av forskningen inriktad på utveckling av storskaliga produktionsmetoder för att tillverka konstgjorda silkesfibrer. En del av forskningen gäller även användningen av en spindelsilkeproteindomän för effektiv produktion av proteiner och peptider.

Edouard Pesquet, universitetslektor, huvudutredare för forskargruppen Celldifferentiering och koordination i vävnader (SU)

”Jag arbetar med hur växtbiomassa, och deras cellväggar, skapar unika mångsidiga material som gör det möjligt för växter att klara klimatförändringar och andra störningar samt hur vi kan använda växtcellväggsbiomassa för nya bioinspirerade hållbara material”.