Till innehåll på sidan

Water in Roads: Flow Paths and Pollutant Spread

Tid: Fr 2018-06-01 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Hedi Rasul

Opponent: Associate professor Helen Kristine French, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norge

Handledare: Professor Bo Olofsson

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-05-02