Till innehåll på sidan

KTH Materials Dialogue

Forskningsplattformen Material anordnar ett årligt evenemang för materialrelaterad forskning vid KTH.

Evenemanget inkluderar vetenskapliga presentationer och policyinformation, avsedd för en allmän publik. Ämnet för evenemanget den 23 september 2021 är Material för transportinfrastruktur med fokus på vägar och järnvägar. Workshopen kommer att belysa den framstående vikten av materialforskning för utveckling av en hållbar, effektiv, anpassningsbar och säker transportinfrastruktur.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-07-23