Till innehåll på sidan

Priser och utmärkelser

KTH delar ut ett flertal priser och utmärkelser, främst KTH:s stora pris. Varje år utses också ett antal hedersdoktorer.

Utmärkelserna delas som regel ut vid någon av KTH:s akademiska högtider. Vid KTH:s professorsinstallation delas KTH:s stora pris ut, såväl som KTH:s guldmedalj för industrisamverkan och Janne Carlssons Stipendium för Akademiskt Ledarskap. Var tionde år delas även Professor Gunnar Wallquists Bergsmedalj ut. Vid KTH:s doktorspromotion promoveras hedersdoktorerna och får sina insignier som tecken på sin nya värdighet. Förutom det delas Ragnar Holm stipendium ut.

Vid diplomutdelningsceremonierna i Stadshuset delas Pedagogiska priset, Rektors jämställdhets- och mångfaldspris, Årets Alumn, Global Development Hus:s lärarpris, Årets lärare samt Professor Gunnar Wallquists studiemedalj ut.

Till hedersdoktor (doctor honoris causa) kan en person utses, som universitetets forskare knutit kontakt med genom sin verksamhet, eller en person som inte valt den akademiska banan, utan på annat sätt uppnått motsvarande vetenskapliga nivå och gjort sig förtjänt av den värdighet doktorstiteln innebär och som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen.

Tamer Başar, professor vid University of Illinois, mottar sitt diplom vid promotionen 2019.
2019 utsågs Tamer Başar, professor vid University of Illinois, till hedersdoktor vid KTH.