Till innehåll på sidan

Näringsliv och samhälle

Ett nära samarbete med företag, institut, organisationer och myndigheter skapar förutsättningar för ökad kvalitet och relevans i forskning och utbildning.

Ditt stöd är viktigt

På KTH är vi stolta över vår goda och långa tradition av samverkan med det omgivande samhället och näringslivet.

Kompetensförsörjning

Vi kan underlätta ert arbete genom att skapa närmare kontakt mellan er och våra duktiga studenter och alumner.

Vi hjälper er hitta rätt kompetens

Kompetensutveckling

KTH erbjuder skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap som syftar till att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar.

Personrörlighet

Personutbyte, att personer rör sig mellan KTH och omvärlden, är ett viktigt inslag i KTH-modellen för samverkan.

Personutbyten

Strategiska partnerskap

Målet med strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos våra studenter, lärare, forskare och partners.

Strategiska partnerskap

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-01-18