Till innehåll på sidan

17 nya kemilab på KTH ökar innovationskraften

Greenhouse Labs
Med Greenhouse Labs ska entreprenörskap få en större plats i grundutbildningen i Kemi på KTH
Publicerad 2011-04-12

I en massiv insats för att öka innovationskraft och entreprenörskap inom området kemi ser KTH till att det byggs 17 nya kemilaboratorier i den gamla apparathallen inom kemikvarteren på universitetet. Satsningen heter Greenhouse Labs och är unik.

– Greenhouse Labs kommer att ha en starkt stimulerande effekt på studenter och forskare vid Kemiskolan på KTH, vilket kommer att avspeglas i form av ett ökat antal idéer och kommersialiseringar i form av licensieringar av immateriella rättigheter och företagsstarter. Det säger Christofer Leygraf, professor i korrosionsvetenskap och Kemiskolans chef.

Satsningen, som lämpligt nog lanseras under Kemiåret 2011, bedöms ha goda framtidsutsikter. Bland annat antas miljön stimulera till att ett ökat antal idéer för kommersialisering genereras och att kommersialiseringar via existerande industri ökar.

De 17 laboratorierna kommer att bli mellan 20 och 40 kvadratmeter stora, och ska ge tillgång till toppmoderna lab- och kontorslokaler, utrustning och instrument samt kompetens.

– Vi vill genom Greenhouse Labs knyta intressanta innovationsföretag till kemikvarteret på KTH genom att erbjuda en unik miljö och därigenom få in entreprenörskap i grundutbildningen. Det kommer att ge möjlighet för studenterna att hitta examensjobb och praktikmöjligheter, säger Christofer Leygraf.

Greenhouse Labs ska stå klart för inflyttning våren 2012, och kommer att kosta i storleksordningen 40 miljoner kronor. Bakom byggandet står Akademiska Hus och KTH genom Skolan för Kemivetenskap som ska driva verksamheten.

– Vi söker också sponsorer för verksamheten, som kommer att erbjudas en unik möjlighet att exponera sig mot kemiteknologer i det allmänna gångstråket genom Greenhouse Labs, säger Christofer Leygraf.

Han tror samtidigt att Greenhouse Labs har potential att bli en föregångare för andra skolor inom KTH så väl som andra universitet och högskolor i Sverige. Konceptet med att tillhandahålla ändamålsenlig infrastruktur för laborativt företagande i tidigt skede kan vara ett systematiskt och kraftfullt sätt att stärka innovationskraften i universitetsvärden.

För mer information, kontakta Christofer Leygraf på 08 - 790 64 68 / chrisl@kth.se eller Ove Berkefelt (Marknadschef för Greenhouse Labs) på
070 - 750 02 04.

Peter Larsson