Till innehåll på sidan

25 miljoner till arkitekturforskning på KTH

Katja Grillner, professor på KTH:s arkitekturskola
Katja Grillner, professor på KTH:s arkitekturskola
Publicerad 2011-04-28

Formas forskarråd har precis delat ut 50 miljoner kronor till två starka forskningsmiljöer. Hälften av pengarna kommer Katja Grillner, professor på KTH:s arkitekturskola, att ansvara för. Ett forskningsområde som pengarna ska finansiera är miljonprogrammens arkitektur och bostadsområden, där enorma investeringar ska göras framöver.

Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens sociala dimension. Det epitetet har den starka forskningsmiljö som Katja Grillner och KTH ansvarar för.

Mer i detalj handlar det om att se över relationerna mellan arkitektur, samhälle och politik. Att öka den kritiska förståelsen för arkitektur, vår byggda miljö, och dess effekter för individer, i samhället och dess politiska funktion och betydelse.

- Jag är ansvarig för en av de två starka forskningmiljöerna som Formas valt att satsa på. Detta är en stor strukturell satsning, och inbegriper en hel del teori- och metodutveckling. Konkret kommer vi att samla oss kring brännande aktuella problemområden där kopplingarna mellan arkitektur, samhälle, politik och makt blir särskilt tydliga, säger Katja Grillner.

Ett exempel på ett sådant är miljonprogrammens arkitektur och bostadsområden. Här ska enorma investeringar göras framöver och det finns ett oerhört stort och komplext kunskapsbehov.

- Hållbarhetsdiskussionen är förstås också en väldigt central del. Vad är arkitekturens roll i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, och vilka konsekvenser har olika sätt att tänka hållbarhet för både politik, planering och arkitektur, säger Katja Grillner.

Forskningspengarna från Formas är fördelade över fem år och tidsperioden 2011-2015.

Förutom Katja Grillners starka forskningsmiljö medverkar KTH även i den andra starka forskningsmiljön inom satsningen. Denna leds från Chalmers. KTH tar dessutom del av ytterligare 30 miljoner kronor från Formas forskarråd. Pengar som ska gå till en ny nationell forskarskola i arkitektur. Huvudsökande är Lunds universitet, och förutom KTH ingår också Chalmers tekniska högskola samt Umeå universitet i den nya skolan.

För mer information, kontakta Katja Grillner på 08 - 790 87 69 eller katja.grillner@arch.kth.se.

Mer information om satsningen finner du här

Peter Larsson