Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsmarknadsministern besökte KTH:s It-utbildning för nyanlända

”Ett framgångsrikt projekt att lära av”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker KTH:s it-utbildning för nyanlända. Foto: Marc Femenia
Publicerad 2017-12-18

Den andra kullen studenter på KTH:s intensivkurs i it-utveckling för nyanlända har just avslutat sina studier och är på väg ut i arbetslivet. På fredagen fick de besök av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Ett trettiotal studenter har just avslutat KTH:s tre månader långa intensivkurs i IT-utveckling för nyanlända, Software Development Academy. Studenterna kommer från länder som Syrien, Indien, Ukraina och Nigeria. Genom utbildningen tagit ett rejält kliv in på den svenska arbetsmarknaden.

Av de 23 studenter som gick ut samma utbildning i våras är alla utom en verksamma som it-utvecklare på svenska arbetsplatser. I årets kull har två av studenterna fått jobb redan före utbildningens slut. Resten går på intervjuer och väntar besked efter julhelgerna.

– Det har varit svårt att söka jobb i Sverige, men nu har vi fått en plattform och ett nätverk så att vi kan etablera oss på arbetsmarknaden och börja våra karriärer, säger Kiruthiga Muthuswamy, som kommit till Sverige från Indien.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är på plats på utbildningens sista dag. Hon är här för att träffa studenterna och få en presentation av det framgångsrika projektet för att se vilka lärdomar som kan föras vidare och implementeras bredare.

Ylva Johansson tillsammans med några av studenterna på it-utbildningen för nyanlända. Foto: Marc Femenia

– I Sverige har vi system för det mesta men när det gäller att få in människor som inte har jobbat i Sverige tidigare på arbetsmarknaden är det frånvaron av system som slår en. Istället är det mycket projekt och mycket som drivs av eldsjälar. Min uppgift är att systematisera och se till att vi inte behöver uppfinna hjulet varje gång, säger Ylva Johansson.

En anledning till att utbildningen Software Development Academy är så framgångsrik är samarbetet med ett privat rekryteringsföretag som specialiserat sig på rekrytering av nyanlända. Det är Novare Potential som genomför den noggranna urvalsprocessen och som ansvarar för matchning och kontakter mellan studenterna och det svenska näringslivet.

Genom samarbetet med Novare, tillsammans med privat finansiering från Wallenbergstiftelsen, har Software Development Academy hittat ett sätt att att lotsa satsningen genom KTH:s regelverk.

– Utbildningen är en mix av projektledar- och myndighetsmagi, mycket ligger nära gränsen för vad vi får göra som utbildande myndighet, säger projektledaren Mattias Wiggberg, stabschef på Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH.

Han hoppas att arbetsmarknadsministerns besök ger henne en förståelse för att det finns regler som står i vägen för den uppgift som regeringen signalerar att lärosäten behöver ta sig an.

– Det är viktigt att hon ser vad det finns för hinder som regeringen kan vara med och undanröja. Näringslivet efterfrågar 70 000 it-utvecklare och behovet bara ökar, samtidigt som vi har många nyanlända med akademisk bakgrund som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Det är något Ylva Johansson tar med sig från sitt besök.

– Vi behöver titta på hur vi kan göra KTH:s regelverk enklare. Man ska inte behöva bråka så mycket för att ta sig runt, säger hon.

Kristin Djerf

Fakta: Software Development Academy

  • KTH:s Software Development Academy är en tre månader lång intensivkurs för nyanlända akademiker på Skolan för datavetenskap och kommunikation.
  • Utbildningen finansieras av Wallenbergstiftelsen och genomförs i samarbete med rekryteringsföretaget Novare Potential. De flesta som slutför utbildningen anställs genom Novare Potential det första året.
  • Software Development Academy har genomförts vid två tillfällen och kommer att fortsätta under 2018. Hittills har 55 personer slutfört utbildningen.