Till innehåll på sidan

Därför besöker Barack Obama KTH

NYHET

Publicerad 2013-09-02

Den forskning inom förnyelsebar energi och allt som gränsar till detta område som utförs på KTH är minst sagt omfattande. Här har du en rad anledningar till varför USA:s president besöker KTH.

Forskare vid kemiinstitutionen på KTH har lyckats konstruera en artificiell fotosyntes. Faktum är att KTH-forskarna för första gången har kommit upp i hastigheter som liknar de i naturens egen fotosyntes, något som samtidigt är världsrekord. Forskningsresultatet spelar en avgörande roll för framtida användning av solenergi och andra förnyelsebara energikällor vilket är högintressant då bensinpriset också hela tiden når nya rekordnivåer. Dels möjliggör forskningsresultatet användandet av solljus för att omvandla koldioxid till olika bränslen, till exempel metanol, dels kan man skapa teknik som direkt kan omvandla solenergi till vätgas.

Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor

Om du installerar moderna solceller på ditt hustak eller på din friggebod så är investeringen avbetald på 10 år. Då solcellerna levererar el betydligt längre än så kan du räkna med 15 år med gratis el. En anledning god som någon att satsa på förnyelsebar energi.

Därför ska du producera din egen el

Smarta elnät en förutsättning för förnybar energi. Lars Nordström och hans kollegor jobbar på att göra dem självläkande vid elavbrott.

Självlagande elnät är framtiden

KTH Eco Cars besökte i maj Rotterdam i Nederländerna och tävlade med lågenergibilar i tävlingen Shell Eco Marathon. Den bränslecellsdrivna prototypen som går under namnet Sleipner lyckades uppnå 169 km/kWh (vilket motsvarar cirka 1 500 km/liter bensin). Bakom projektet står studenter och en forskargrupp där bland annat KTH-professorn Göran Lindbergh ingår.

Lina Bertling är Sveriges första professor på smarta elnät. Smarta elnät är som sagt en förutsättning för införandet av förnyelsebar energi på bred front tillika ett mycket prioriterat ämne för Barack Obama. Lina Bertling missionerar både nationellt och internationellt om smarta elnät, och hennes specialområden är tillförlitlighet och underhåll, främst vad gäller vindkraft, smarta elnät och elbilar.

Lina sprider tron på smartare elnät

Green Leap är en forskningssatsning i syfte att skapa ett hållbarare samhälle. Förnyelsebar energi är ett av benet satsningen vilar på, och samarbetet inkluderar flera olika partner.

Ingenting är smartare än den dummaste länken. I smarta elnät ingår således intelligenta hus. Det här är något KTH-forskaren Henrik Sandberg med flera arbetar med tillsammans med Fortum, Stockholms stad, JM mer flera. Energibesparingar och förnybar energi i elnätet är grejen.

Smart hus för 22 miljoner

CorPower Ocean är ett företag som leverar delar (Wave Energy Converters, WEC) till vågkraftverk som använder vågornas rörelser som energikälla. Företaget är ett resultat av den europeiska storsatsningen InnoEnergy, ett samarbete mellan akademi och industri som verkar för att få fram så många nya innovationer inom förnyelsebar energi som det bara går.

CorPower Ocean

Tandem Sun är också det ett företag som springer ur InnoEnergy. De levererar solceller med väldigt hög verkningsgrad.

Tandem Sun

Det går att nå upp till 2-gradersmålet: så här ser lösningen ut för att ställa om svenska samhället i en klimatvänlig inriktning.

Så ska Sverige avvärja klimathotet

Sveriges första  professor i miljöinriktade framtidsstudier finns för övrigt på KTH.

Mattias ser in i framtidens miljöpåverkan

Om man ska satsa mer på förnyelsebar energi måste man också veta varför man ska göra det. Ett sätt är göra detta på är genom att visualisera företeelser. KTH-forskaren KTH-professorn Yifang Ban har tillsammans med en rad forskarkollegor tagit fram ny teknik baserad på satellitbilder för att studera hur urbaniseringen ser ut i bland annat Kina. Där ingår parametrar som energiförbrukning. Det blir nog inte tydligare än så här varför vi ska satsa mer på förnyelsebara energikällor.

Så snabbt växer världens största städer

Peter Larsson