Till innehåll på sidan

Dela är det nya äga

NYHET

Publicerad 2015-06-03

Klädbytardagar, lokala bytesgrupper på Facebook samt bilpooler är bara några få exempel på fenomenet som kallas kollaborativ konsumtion. KTH-forskarnen Karin Bradley har tillsammans med filmaren Lotta Ekelund skapat dokumentärfilmen "Dela är det nya äga" om företeelsen som också går under namnet delandets ekonomi. Nu har filmen premiär.

Illustration: Filippa Edghill.

De senaste åren har intresset ökat för att dela på saker – att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt – något som brukar beskrivas som kollaborativ konsumtion.

Kollaborativ konsumtion har i sin tur stor potential miljömässigt och socialt. Detta då en knäckfråga i den rika delen av världen är hur man kan minska materiell konsumtion och samtidigt behålla god livskvalitet. Det säger Karin Bradley, lektor och forskare vid Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH.

Hon fyller samtidigt i att det också finns en del frågetecken som måste rättas ut.

Karin Bradley, lektor och forskare vid Institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Foto: Peter Larsson.

– I Sverige finns det till exempel många myndigheter som måste förhålla sig till kollaborativ konsumtion. Mycket sker helt informellt idag, och därmed uppstår en del skattetekniska frågor. Och vad är egentligen en klädbytardag när man söker tillstånd? Det kan varken klassas som en kommersiell marknad eller en demonstration, säger Karin Bradley.

Hon fortsätter att berätta att lagar och regler idag mest är utformade efter att människor endera är konsumenter, producenter eller handlare som säljer något. Med kollaborativ konsumtion suddas gränserna ut och människor kan vara producenter, konsumenter och handlare samtidigt. De traditionella rollerna förändras och därmed väcks en rad frågor. Det är också där filmen "Dela är det nya äga" så att säga kommer in i bilden.

– Filmen ger tittarna en chans att snabbt sätta sig in i ämnet, förstå hur det kan se ut i praktiken och vilka möjligheter och utmaningar detta innebär, säger Karin Bradley.

Vad handlar "Dela är det nya äga" om i övrigt då? Jo, vi tittare får träffa människor som på olika sätt delar på saker och utrymmen i tre olika städer: Malmö, Barcelona och London. Vi träffar också olika experter som beskriver hur kollaborativ konsumtion fungerar och hur detta kan tänkas utvecklas i framtiden.

"Dela är det nya äga" kan spridas och användas fritt och är tänkt att kunna användas för seminarier och diskussioner om kollaborativ konsumtion eller ses i mobilen alternativt datorn. Filmen är producerad av LottaFilm 2015 med stöd av Formas, Mistra Urban Futures och Malmö stad.

Fakta om premiären:

När: 11 juni klockan 17:00-19:00.

Var: Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, T-bana Odenplan, Stockholm,

Hur: Visning av den 23 minuter långa dokumentärfilmen "Dela är det nya äga", samtal med Karin Bradley och Lotta Ekelund, lett av Annika Stigmark från Studiefrämjandet. Mingel med dryck och snacks.

Här kan du se filmen före alla andra: www.delafilmen.info

Läs också artikeln "Hyrsamhället är här": www.kth.se/aktuellt/nyheter/hyrsamhallet-ar-har-1.528947

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Karin Bradley på 070 - 918 60 88 eller karin.bradley@abe.kth.se