Till innehåll på sidan
Ministern Mehmet Kaplan var en av dem som deltig i KTH:s seminarium och framtidens byggande . (Foto: Camilla Cherry)

Digitalisering bygger nytt

BYGGANDE

Publicerad 2015-10-09

Hur ska digitaliseringen bli en väl använd möjlighet och verktyg i framtidens byggande? Och hur kan den hjälpa oss i jakten på ett mer hållbart samhälle?
Det var några av de frågor som belystes under ett byggseminarium som hölls i Arkitekturskolans nya lokaler på KTH.

Under rubriken ”Digitaliseringens roll för ett resurseffektivt byggande” samlades representanter för såväl bygg- och fastighetsbransch som akademi och politik. Publiken fick också ett smakprov på KTH:s pågående forskning inom området om exempelvis morgondagens infrastruktur och energieffektivisering inom ramen för studentbostadsprojektet KTH Live-in Lab på KTH:s campus.

– Det är ett för framtiden väldigt spännande och viktigt område och jag är glad att se så många här. KTH har alltid varit måna om att jobba i nära samarbete med det omgivande samhället och vara del i dess utveckling, sade Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings och IT-minister, konstaterade att hans tre ansvarsområden stämde väl överens med seminariet:

– Vi är den första generationen som på allvar kommer att se effekterna av klimatförändringarna och också den första att kunna göra något åt den. Här kommer framtidens stadsutveckling och bostadsbyggande ha avgörande betydelse då två tredjedelar av Sveriges 290 kommuner har bostadsbrist i dag.

Torbjörn Lundahl ansvarig för Ericssons Swedish National Research Program gjorde en framtidspaning kring den enorma transformation vi står inför i och med det digitaliserade samhället där smarta byggnader kan minska utsläppen av växthusgaser med upp emot 15 procent.

Ulrika Francke, vd på Tyréns och ordförande i BIM Alliance ringade in tre konsekvenser för byggbranschen:

  • Ökad integrering eftersom alla i byggkedjan har  tillgång till samma digitala material i plan- och byggprocessen
  • Med hjälp av internet of things kan vi mäta snart sagt allt i ett hem med hjälp av sensorer och därmed optimera ljus, temperatur, energi efter utnyttjandegrad
  • Visualiseringen som är möjlig genom den nya tekniken underlättar  också kommunikation kring ett byggprojekt.
I paneldiskussionen från vänster Ulf Håkansson, Peter Wågström, Monica von Schmalensee, Sara Öhrvall, Ulrika Francke och Stefan Ränk.

I en paneldiskussion diskuterades slutligen frågor om vad framtidens ingenjörer bör ha med sig i ryggsäcken när de lämnar KTH och vad som kan vara avgörande att tänka på i den här typen av paradigmskifte.

Att bygga in digitalisering så tidigt som möjligt – helst redan i grundskolan var en synpunkt. En annan att gedigen kunskap parad med nyfikenhet som drivkraft är viktigt för framtidens ingenjörer.

Sara Öhrvall från MindMill Network påtalade vikten av att inte glömma bort användarna:

- När processen blir mer och mer tillgänglig vill fler vara med och medborgarprojekt inom byggsektorn kommer att bli vanligare. Det är viktigt att bjuda in dem tidigt i processen.

Text: Jill Klackenberg