Till innehåll på sidan

Digitalt verktyg hjälper bostadsrättsföreningar att spara energi

Hammarby Sjöstad. Foto: Hasse Holmberg/TT
Publicerad 2018-04-09

En del bostadsrättsföreningar är bättre på energieffektivisering än andra. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan genomförda åtgärder och dess effekter åskådliggöras. På så vis kan bostadsrättsföreningar lära av varandra.

När det gäller energieffektivisering i fastigheter har både privata och offentliga fastighetetsägare kommit ganska långt. Svårare är det för självförvaltande fastighetsägare som bostadsrättsföreningar, är det svårare. För bostadsrättsföreningar finns en mängd utmaningar när det gäller att minska sin energiförbrukning. Det konstaterar Hanna Hasselqvist, doktorand i människa-datorinteraktion på KTH. I ett forskningsprojekt har hon tillsammans med två kollegor har tagit fram det digitala verktyget Brf Energi som ska stimulera bostadsrättsföreningar att energieffektivisera. Verktyget räknar ut ett jämförelsetal för årlig energianvändning – mätt i kilowattimmar per kvadratmeter – som gör det möjligt att få en ungefärlig uppfattning om hur energieffektiva olika föreningars byggnader är i jämförelse med varandra.

Hanna Hasselqvist

– Vi har testat en prototyp tillsammans med några bostadsrättsföreningar i Hammarby sjöstad. Nu har vi precis löst det tekniskt så att vi kan skala upp och testa det på andra platser i Sverige också, säger Hanna Hasselqvist.

Projektet har pågått i drygt fyra år. Det började med att forskargruppen förutsättningslöst tittade på hur situationen såg ut för några bostadsrättsföreningar i Hammarby sjöstad.

– De här föreningarna jobbade redan ganska mycket med att försöka effektivisera byggnaderna. Men även om det fanns många exempel på åtgärder som föreningarna skulle kunna göra så hände inte så mycket. Och det var inte nödvändigtvis dyra åtgärder. Det kunde röra sig om att rensa ventilationsfilter och sådana saker. Men det var inte säkert att det blev gjort ändå, säger Hanna Hasselqvist.

Det är framför allt tre utmaningar när det gäller bostadsrättsföreningar och energieffektivisering som forskargruppen har identifierat. En första utmaning är att bostadsrättsföreningar ofta slösar energi utan att någon märker det. Något som får betydande konsekvenser för såväl den totala energianvändningen som för energikostnaderna. En annan utmaning är brist på tid och kunskap vilket hindrar föreningar från att vidta åtgärder, även när bostadsrättsföreningar får råd om hur de kan optimera eller förbättra sina system. Den tredje utmaningen är brist på förtroende för företag som utför energibesparande åtgärder.

– Föreningarna känner sig osäkra på om företagen är seriösa eller inte. Man har hört om andra som har blivit lurade när de har fått någonting installerat, att det inte fick den effekten som de hade blivit lovade, säger Hanna Hasselqvist.

Det digitala verktyget är en webbapplikation som är designad så att man enkelt ska kunna använda den både i telefonen och på en större skärm. Verktyget visar energidata för både den egna föreningen och för andra föreningar som är anslutna.

– Som förening kan man registrera sig och koppla på data som hämtas automatiskt från energibolagen via företaget Metry som vi samarbetar med. Fjärrvärme och el kan hämtas in och visas i verktyget. Dessutom kan man få en jämförelse med om det finns andra föreningar runt omkring som har registrerat sig, säger Hanna Hasselqvist.

Att man både kan se både den egna föreningens och andra föreningars energidata är styrkan hos verktyget. Det gör att bostadsrättsföreningar digitalt kan dela erfarenheter med varandra, se vad andra har gjort och göra liknande åtgärder själva. Detta som ett komplement till lokala initiativ som i Hammarby sjöstad exempelvis, där har de en lokal energigrupp där bostadsrättsföreningar får dela erfarenheter med varandra.

Vyer från det digitala verktyget.

– Tanken är att det här digitala verktyget ska ge möjlighet att lyfta sådana här lokala initiativ, att de kan få större spridning. Och man kanske vill använda verktyget för att kunna argumentera i sin egen förening. Den som är energiansvarig i föreningen, den kanske då skulle kunna använda verktyget till att visa för styrelsen att den här föreningen gjorde det här och då sänkte de energianvändningen för fjärrvärmen med 30 procent, säger Hanna Hasselqvist.

Forskningsprogrammet E2B2 (Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende) som stöder projektet bedömer att verktyget har potential för storskalig användning. Och nu när verktyget är i skarpt läge skalar forskargruppen upp projektet till att omfatta bostadsrättsföreningar över hela landet.

– Vi går ut via företag eller organisationer som samarbetar med bostadsrättsföreningar. HSB är redan med i projektet. Och i Hammarby sjöstad har vi ju Sjöstadsföreningen som har många föreningar som de samarbetar med, som är med i energinätverket där. Sen har vi kontakt med andra fastighetsförvaltare som skulle kunna ta det vidare till sina kunder som de jobbar med, säger Hanna Hasselqvist.

Läs mer om Brf Energi.


Håkan Soold