Till innehåll på sidan

Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019

Dilsa Demirbag-Sten, årets mottagare av KTH:s stora pris. Foto: Håkan Lindgren

NYHET

Publicerad 2019-06-14

Entreprenören, författaren och journalisten Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019 för sitt arbete för att barn i utsatta områden ska få tillgång till utbildning och kunskap.

Hur känns det då att få ta emot KTH:s stora pris? Att ingå i samma sällskap som Assar Gabrielsson, Max Tegmark, Elise Ottesen-Jensen med flera.

– Det känns omtumlande. Hedersamt. Och lite orealistiskt med tanke på vilka människor som fått priset tidigare. Jag går ju inte runt och tänker att jag gör en stor gärning. Jag jobbar snarare på med det jag gör i vardagen. Men otroligt ärofyllt är det. Får en sådan som jag att reflektera över det jag gör, att tänka att "Så kan man också formulera det", som i motiveringen. Även om en ska vara försiktig med krigsmetaforerna så ser jag mig nog ändå som en soldat i demokratins tjänst. Som slåss för journalistik och yttrandefrihet. För en rättvis fördelning av resurserna. 

Om du får reflektera högt över teknikens roll för att stötta utbildning, integration och demokrati, vad tänker du då?

– Jag är patologiskt nördigt teknikintresserad, min humanistiska skolning till trots. Jag kan gå in på Boston Dynamics webbplats och drömma om hur deras robotar kan användas vid till exempel naturkatastrofer. Generellt anser jag dock att vi bör ha ett levande och strukturerat samtal om vad vi ska ha tekniken till. Det saknas idag, samtidigt som vi står inför en ny tid. Bara för att vi med teknikens hjälp kan, bör vi? Om så, varför? Man kan likna det vid att vi sitter på våra flick- och pojkrum med en manual för hur vi tillverkar en bomb. Vad vi saknar är en vuxen människa som kan berätta varför vi inte ska det.

Dilsa Demirbag-Sten tillägger att det också finns ett behov av att samtala om mänskliga egenskaper. Det handlar om att se de möjligheter som tekniken ger snarare än att drabbas av känslan att människan blir utklassad av tekniken. Med ett kritiskt och sökande samtal om vad det innebär att vara människa kan dessa egenskaper förstärkas när tekniken tar en allt större plats i våra liv.

Så här lyder motiveringen till att Dilsa Demirbag-Sten får KTH:s stora pris 2019:

"Med en stark och inspirerande övertygelse om att kunskap och kritiskt tänkande är avgörande för samhällsutvecklingen har Dilsa Demirbag-Sten gått från ord till handling. Genom ett gediget engagemang har hon lyckats kombinera socialt entreprenörskap med synen på utbildning som en såväl rättighet som möjlighet - genom skapandet av Berättarministeriet. Ministeriet är inte bara en dörröppnare till högre utbildning utan i förlängningen även en fråga om demokrati. Dilsa Demirbag-Sten är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris."

Berättarministeriet har sedan 2011 arbetat för att unga människor i utsatta områden ska få tillgång till utbildning och kunskap. Detta bland annat genom utbildningscentrum och skrivarverkstäder i Södertälje, Husby, Hagsätra och Gamlestaden i Göteborg.

– Genom Berättarministeriet har Dilsa Demirbag-Sten lyckats förmedla att kunskap är både roligt och väldigt viktigt. Det går helt i linje med KTH:s syn på utbildning och breddad rekrytering där fler barn ska se möjligheten och inspireras att läsa vidare på högskolan, säger Sigbritt Karlsson, rektor på KTH.

KTH har sedan tidigare ett samarbete med Berättarministeriet. Läs mer här . Berättarministeriets webbplats hittar du här .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta KTH:s rektor Sigbritt Karlsson på 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se.

Faktaruta

  • Bland de böcker Dilsa Demirbag-Sten har författat återfinns "Stamtavlor" (Norstedts, 2005) och "Fosterland" (Albert Bonniers förlag, 2010).
  • Dilsa Demirbag-Sten har tidigare varit ledamot i Globaliseringsrådet och suttit i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter. Hon är också styrelseledamot i AllBright och har tidigare varit styrelseledamot i Riksteatern, Svenska Institutet, Linnéuniversitetet, Röda Korset, Humanisterna samt tankesmedjan FORES.
  • KTH:s stora pris delas ut vid promotionen i Konserthuset i november.
  • KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor, kommer från avkastningen ur Stiftelsen KTH:s stora pris ur 1944 års donation. Stiftelsen skapades av en donation från en anonym givare. Priset ska tilldelas en svensk medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst, främjar vårt folks välstånd.
  • Här hittar du hela listan med pristagare .