Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Endast fantasin sätter gränser

Så här ser diagnosverktyget ut
Så här ser diagnosverktyget ut
Publicerad 2011-06-20

Han har förädlat en teknik från Harvard. KTH-forskaren Nima Jokilaakso sitter nu med ett diagnosverktyg med ett brett användningsområde.

KTH-forskaren Nima Jokilaakso
KTH-forskaren Nima Jokilaakso

– Endast fantasin sätter gränser för vad diagnosverktyget kan användas till. Cancer, folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar där det finns tecken i blodet på till exempel inflammation, det är bara några potentiella användningsområden, säger Nima Jokilaakso, som forskar inom molekylär bioteknologi på KTH.

Projektet går under namnet Electronic Biomolecule Sensor, eller Elektronisk Biomolekylsensor på ren svenska, och bygger på nanotrådsteknik. Tunna trådar av kisel på ett chip utgör sensorn som efter så kallad selektiv funktionalisering kan detektera ett antal olika sjukdomstillstånd.

– Man behöver inte tillsätta något ytterligare, tekniken kan direkt avslöja sjukdomsmarkörer i blodet. Inga andra så kallade inmärkningsreagenser behövs, vilket är fallet med andra tekniker. Du får svar direkt, det tar enbart några minuter, säger Nima Jokilaakso.

Själv har han hittills forskat i cirka 2½ år, och hoppas bli klar inom kort. Förutom ett mycket brett tillämpningsområde har tekniken ytterligare en fördel.

– Utrustningen som används är förhållandevis billig i relation till andra, liknande utrustningar, i synnerhet när man skalar upp tillverkning, säger Nima Jokilaakso.

För att ytterligare utöka antalet sjukdomar som kan diagnostiseras med tekniken gäller det att hitta det unika som identifierar sjukdomen. Det är det som kallas för biomarkör.

– Faktum är att jag vill komma i kontakt med andra forskare och företag för att se vad de har för behov och därigenom ytterligare kunna vidga användningsområdet, säger Nima Jokilaakso.

När det gäller sjukhus och patienter som skulle kunna vara intresserade av tekniken redogör Nima Jokilaakso för flera alternativ.

– De som redan är sjuka och kanske inte vill eller kan åka till sjukhus regelbundet. Eller patienter som bor långt bort från en klinik. De skulle kunna använda verktyget för prognostik, för att monitorera sjukdomen och se hur den utvecklas. På så sätt kan patienten ta över ägandeskapet för sjukdomen och behandlingen, säger Nima Jokilaakso.

Han tillägger att han för närvarande håller på att förädla tekniken ytterligare. Forskningen i sig själv har ett egenvärde men nyttan utav forskningen kommer först vid praktisk tillämpning. Därför arbetar han vidare med tekniken för att den ska kunna komma till användning.

– Just nu tittar jag på att använda ett multifunktionellt chip. Då kan flera biomarkörer diagnostiseras på en och samma gång, kanske även för flera sjukdomar på samma chip, säger Nima Jokilaakso.

För mer information, kontakta Nima Jokilaakso på 08 – 55 37 83 80 eller joki@biotech.kth.se.

Peter Larsson