Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Facebook-grundare stöttar KTH:s proteinforskning

Emma Lundberg, docent vid KTH och ansvarig för High Content Microscopy-anläggningen vid Scilifelab i Stockholm. Foto: Peter Ardell.

NYHET

Publicerad 2017-10-16

Nu är det klart att Chan Zuckerberg Initiative, en satsning Facebooks grundare Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan står bakom, har givit KTH och Scilifelab ett forskningsanslag. Detta ska gå till att integrera ny sekvenseringsteknik med befintlig inom ramen för Human Protein Atlas-projektet, och arbetet leds av KTH-forskaren Emma Lundberg.

Chan Zuckerberg Initiative har som mål att bota alla mänskliga sjukdomar inom 100 år. I och med detta är anslaget till forskningsprojektet "Integration of single cell genomics and spatial proteomics" en viktig pusselbit.

Arbetet kommer att utföras av forskarna Emma Lundberg, Mathias Uhlén, Jan Mulder, Adil Mardinoglu samt Fredrik Pontén.

– Vi ska arbeta med att integrera nya tekniker som så kallad single-cell RNA-sekvensering och high multiplex imaging technologies till den spatiala data som redan finns i Human Protein Atlas. Detta med hopp om att vi kan dra bättre slutsatser om hur människans celler är uppbyggda och skapa en mer informativ proteinatlas, berättar Emma Lundberg, docent vid KTH och ansvarig för High Content Microscopy-anläggningen vid Scilifelab i Stockholm.

Är anslaget ett tecken på Human Protein Atlas-projektet framgång? Ja, den bedömningen gör Emma Lundberg.

– Det ska absolut ses som ett bevis för våra egna kartläggningars storhet. Vi har fått det i konkurrens med resten av världens forskare då utlysningen varit internationell, och vårt arbete står sig mycket bra. Det stora flertalet nya initiativ, som Chan Zuckerberg Initiative och Allen Brain Atlas, satsar på att kartlägga celler med hjälp av single cell-sekvensering och inte på att kartlägga proteiner. Detta passar perfekt som ett komplement till vad vi gör och jag skulle bli förvånad om det inte skapas stora synergieffekter mellan dessa projekt.

Forskarna kommer att börja med att studera bukspottkörtel och hjärta. Vid en förlängning kan man sedan fortsätta med människans övriga organ och vävnader. Det gemensamma målet för forskningen för de involverade parterna är nämligen att nå bortom de idag runt 300 kända celltyperna och börja kartlägga de andra 2 700 cellerna som forskar uppskattar finns.

Emma Lundberg anser att den här typen av anslag är viktiga.

 – Traditionellt har det varit svårt att få pengar till kartläggande forskning utan tydliga hypoteser. Det här forskningsanslaget kan påverka andra anslagsgivare att tänka i samma banor.

Tror du på Chan Zuckerberg Initiatives mål om att bota alla sjukdomar inom 100 år?

 – Jag vill gärna tro på det. Man ska satsa högt. Når man bara bråkdelen av det uppsatta målet har man hjälpt väldigt många människor, säger Emma Lundberg.

Forskarna kommer att göra all data som forskningen genererar publikt tillgänglig för alla.

Här finns mer information .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Emma Lundberg på 070 - 333 36 32 eller emma.lundberg@scilifelab.se.