Till innehåll på sidan
Filmen Powerless visar elbristens ödesdigra konsekvenser. Den kan ses under festivalen 9-12 april.

Filmfestival om miljöforskning

MILJÖ

Publicerad 2014-04-01

Att med filmens hjälp berätta om miljöforskning så att den berör, upprör och kanske stör är en bärande idé bakom filmfestivalen Tales from Planet Earth 9-12 april.

Anna Åberg, projektledare för filmfestivalen Tales from Planet Earth.

– Målet med festivalen är att skapa en mötesplats där tankar, kunskap och forskning kan lyftas och göras synliga, säger Anna Åberg, som är projektledare för filmfestivalen på KTH.
Festivalen arrangeras av KTH Environmental Humanities Laboratory, EHL, som arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv inom miljöns humaniora. EHL hör till Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH.
– Vi arbetar aktivt och utåtriktat för samverkan och ett ständigt pågående växelspel mellan forskning och det omgivande samhälle för att skapa en hållbar framtid, säger Marco Armiero, föreståndare för EHL.
Att möta klimatutmaningen och hitta lösningar ställer krav på såväl teknikutveckling som samhällsvetenskaplig analys. En väg är att utveckla forskningskommunikationen genom att använda sig av andra kanaler är de gängse.
– Att våga gå bortom sin bekvämlighetszon och hitta nya sätt att experimentera och kommunicera forskning är annan viktig del i EHL:s arbete för att öka utbytet med samhället, säger Marco Armiero.
De åtta dokumentärfilmerna, varav två har urpremiär i Sverige, är valda kring fyra olika teman; avfall, energi, miljömässig rättvisa och Arktis. Filmerna speglar människor och miljöer från olika delar av världen. I till exempel filmen Powerless berättas om ett indiskt samhälle där en stor del av befolkningen saknar el och människor tvingas riskera livet för tjuvkoppla sig till nätet.
I anslutning till filmerna hålls seminarier och workshops för en rad olika forskare och filmmakare från olika länder.
Film är ett suggestivt medium som ofta talar till våra känslor, vilket är både en fördel och en nackdel i sammanhanget. Al Gores film ”En obekväm sanning” fick till exempel ett mycket stort genomslag när den kom.
– Om du jämför med en artikel i en vetenskaplig tidskrift har en film betydligt större räckvidd och inflytande sannolikt, säger Marco Armiero och konstaterar att filmens språk också kräver att publiken tänker kritiskt.
Att få ta del av andra människors verklighet i filmerna gör att tittaren kommer närmare klimatproblematiken i vardagen.
– Klimatförändringen är ingenting abstrakt som sker i framtiden långt bort– utan det pågår just nu. Genom filmerna blir det väldigt tydligt, säger Anna Åberg.

Text: Jill Klackenberg

Fakta Tales from Planet Earth:

Filmerna visas på Filmhuset respektive Nobelmuséet 9-12  april. Visningarna av de åtta olika filmerna är öppna för allmänheten och de finns ett begränsat antal platser, cirka hundra, så det är först till kvarn som gäller. Konceptet till festivalen är hämtat från University of Wisconsin i USA.