Till innehåll på sidan

Filter för flyktingläger

Anna Ottenhall, forskarstuderande vid skolan för kemivetenskap vid KTH, visar två provrör med vatten. Ett av dem, det vänstra, innehåller vatten renat av det bakteriedödande materialet.

NYHET

Publicerad 2017-03-21

Vad kan de skandinaviska skogarna erbjuda migranter i flyktingläger runt om i världen? Jo, rent vatten. Forskare på KTH har nämligen tagit fram ett träbaserat material som klarar av att fånga in och döda bakterier. Nu undersöks möjligheterna att använda materialet i portabla vattenreningsfilter med målsättningen att kunna finnas tillgängligt på platser som saknar infrastruktur och rent vatten.

Det bakteriedödande materialet som forskargruppen vid KTH arbetar med är enkelt förklarat en kombination av cellulosa från trä och en positivt laddad polymer. Bakterierna fångas genom att de dras till och fastnar på materialets yta. Det finns många användningsområden för bakteriedödande cellulosa, till exempel olika typer av bandage, plåster och förpackningsmaterial där bakterierna kan avlivas utan att giftiga ämnen släppts ut i den omgivande miljön.

– Vårt mål är att vi ska skapa ett vattenfilter av materialet. Ett filter som inte kräver någon elektricitet för att släppa igenom vatten utan bara tar hjälp av gravitationen.

Orden kommer från Anna Ottenhall, forskarstuderande vid skolan för kemivetenskap vid KTH och en av de involverade i projektet. Hon berättar att till skillnad från många andra vattenreningstekniker så släpper denna inte utan några kemikalier i omgivningen.

En av Anna Ottenhalls handledare heter Josefin Illergård, och hon har forskat om materialet under ett decennium.

– Då vi har ett fantastiskt antibakteriellt material som kan användas på en rad olika sätt tänker vi att vi även kan använda det så att det verkligen gör skillnad i världen, säger Josefin Illergård.

Hon berättar att materialet består av fibrer som är doppade i en positivt laddad polymer, och då virus och bakterier är negativt laddade dras de till det positivt laddade materialet.

– En av de stora fördelarna med detta material och att ytan är täckt av polymeren, är att bakterierna inte har lika lätt att utveckla en resistens mot det som fallet är när det kommer till antibiotika och silverjoner.

Vattenfiltret är bara en av många vattenbaserade forskningsprojekt på KTH just nu. I en ansats att samla all forskning som rör just vatten har universitetet precis startat forskningscentret WaterCentre@KTH .

Forskargruppen vid KTH som jobbar med det bakteriedödande materialet leds av professor Monica Ek.

Text: David Callahan

För mer information, kontakta Anna Ottenhall på aott@kth.se eller Josefin Illergård på 072 - 307 24 28 / josefin.illergard@polymer.kth.se.