Till innehåll på sidan

Forskare undersöker framtid utan tillväxt

NYHET

Publicerad 2013-11-15

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om framtiden som leds av KTH. Forskningsrådet Formas delar i dagarna ut 22,8 miljoner till projektet.

En misslyckad tillväxtpolitik, en finansiell kris eller en politisk omstyrning mot mindre konsumtion skulle kunna leda till minskad BNP-tillväxt. Vad händer då? Forskarna ska undersöka hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut om tillväxten bromsar upp.

Åsa Svenfelt, forskare och projektledare inom hållbar utveckling
Åsa Svenfelt, forskare och projektledare inom hållbar utveckling.

– Den här forskningen förebereder samhället på de utmaningar som kan komma om tillväxten minskar. Samtidigt tittar vi på möjligheter för att skapa en mer hållbar utveckling, säger Åsa Svenfelt, som är en av två ledare för projektet.

Det är forskare från KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som tar emot medlen. Till projektet är även bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fyra kommuner och intresseorganisationer knutna. Projektet leds förutom av Åsa Svenfelt även av Göran Finnveden som båda tillhör avdelningen för Miljöstrategisk analys vid KTH. Även forskare vid avdelningen för Urbana och regionala studier vid KTH deltar i projektet.

Inom ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”, som projektet heter, ska tre typer av tillväxtscenarier tas fram: framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med låg tillväxt. Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

Det är många forskningsfält från universiteten som möts när scenarierna i form av framtidsbilder tecknas upp; miljöstrategisk analys, framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

För mer information kontakta Åsa Svenfelt forskare inom Miljöstrategisk analys på 08-790 88 18 alternativt asa.svenfelt@abe.kth.se . Göran Finnveden, professor och vice rektor Miljöstrategisk analys på 08-790 73 18 alternativt goran.finnveden@abe.kth.se .

Jenny Axäll