Till innehåll på sidan

Forskarskolor stärker forskarutbildningen

Publicerad 2007-11-28

Totalt 19 forskarskolor, varav två från KTH, har beviljats driftsmedel från Vetenskapsrådet under den kommande femårsperioden. Forskarskolorna ska stärka forskarutbildningen och stimulera forskarutbildning inom nya områden, främja mångvetenskap och öka samverkan.

Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att utlysa stöd till ett antal forskarskolor under 2007. Det övergripande målet för satsningen är att höja kvaliteten på svensk forskarutbildning.

Totalt läggs 40 miljoner kronor per år på satsningen. De 19 beviljade forskarskolorna ska samordnas och drivas vid åtta lärosäten.

På KTH har forskarskolan i teknisk-vetenskapliga beräkningar, som samordnas av Olof Runborg, och Linné Flow Centre, forskarskola i strömningsmekanik, som samordnas av Dan Henningson, beviljats medel.

Inriktningen för de 19 forskarskolorna spänner över alla vetenskapsområden: elva inom naturvetenskap och teknik, fyra inom humaniora och samhällsvetenskap, tre inom medicin och en forskarskola inom utbildningsvetenskap.

Läs mer

Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2007-11-28