Till innehåll på sidan

Framsteg för vätgasteknik med nytt material

KTH-forskare tittar på nya metalliska grundämnen som komponent i vätgasframställning.

NYHET

Publicerad 2016-06-28

Om det fanns ett billigt, stabilt och effektivt sätt att separera väte från syre i vatten så skulle vätgas ha en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Forskare på KTH kan nu rapportera att de tagit ett viktigt steg i den riktningen.

Upptäcken att ett nytt material baserat på vanligt förekommande metalliska grundämnen kan användas som molekylär katalysator för elektrokemisk oxidation av vatten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Resultatet kommer från en forskargrupp led av KTH-professorn Licheng Sun, en forskare vid universitetet som även står bakom annan banbrytande teknik på området som offentliggjordes år 2012.

KTH-forskaren Ke Fan, som ingår i forskargruppen, berättar att det nya materialet består av bland annat nickel och vanadium, grundämnen som är mycket användbara för just vattenoxidation. Tekniken är billig och mycket effektivt, och utklassar därmed andra försök baserade på kostnadseffektiva material. Tekniken är också konkurrenskraftig i förhållande till lösningar som baseras på dyra och sällsynta metaller som iridium och ruthenium.

– Detta är första gången som metallen vanadium använts till vattenoxidation, och den fungerar mycket bra. Faktiskt bättre än vad vi forskare hade förväntat oss. Utan tvivel öppnar material baserat på nickel och vanadium för nya möjligheter när det kommer till katalysatorer för oxidation av vatten, säger Ke Fan.

Därmed förbättras också möjligheterna att tillverka vätgas både effektivt och billigt, och det i stor skala.

Materialet är uppbyggt i skikt där de polyeder-formade beståndsdelarna av nickel och vanadium är ihopkopplade på nanometernivå.

– Materialkonstruktionen möjliggör inte bara en stor aktiv yta där vattenoxidationen kan ske, den förbättrar också elektronöverföringen inuti materialet, säger Chen Hong.

Här är artikeln i Nature.

Läs även om Licheng Suns upptäckt 2012.

Text: David Callanhan

För mer information, kontakta Chen Hong på 08  - 790 81 28 / chenho@kth.se eller Ke Fan på 08 - 790 81 28 eller kefan@kth.se.