Till innehåll på sidan
Fristaden är en vidareutveckling av hur staden ser ut i dag. I detta scenario, här Sveavägen i Stockholm, ingår bland annat god tillgång till energi och resurser för delar av stadsborna, ökad social segregation, bilen dominerar, stark marknad, villaområden breder ut sig och city med höghus. Dallas och Atlanta rör sig i den riktningen.(Illustrationer: Projektet Post Car(d) Urbanism)

Framtidens stad – hur vill du ha den?

STADSUTVECKLING

Publicerad 2015-05-27

I framtidens stad är bilen passé. Du vill kunna gå till jobbet – inte sitta i bilköernas limbo och ingenmansland.
– Mycket tyder på att det bilsamhälle vi byggt upp står i vägen för urbaniseringen. Bilismen gynnar inte längre tillväxten utan snarare tvärtom, säger Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

I forskningsprojektet Post Car (d) urbanism, där bilen är en viktig variabel, som letts av Alexander Ståhle på Arkitekturskolan vid KTH har 400 experter fått säga vad de tror om hur framtidens städer kommer att se ut och vilka trender som kan skönjas.

Svaren har kombinerats med vad man med säkerhet vet om framtiden:

  • att urbaniseringen kommer att fortsätta i raskt takt
  • att den tekniska utvecklingen fortgår
  • att trafik och trängsel kommer att öka

De osäkra kort som också gäller att ta med i beräkningen är den framtida energitillgången samt den ekonomiska och sociopolitiska utvecklingen.

Att bilar står stilla 95 procent av tiden och tar plats är enligt Ståhle dåligt resursutnyttjande. Att 1,2 miljoner dör i bilolyckor varje år och 3,5 miljoner människor dör till följd av smog är FN-statistik som talar sitt tydliga språk.

– Den samhällsekonomiska kalkylen är på väg att spricka, bilen har blivit en kostym och en institutionell struktur, som inte passar staden riktigt längre.

Ekostaden karaktäriseras bland annat av låg tillväxt, lite bilar, utdöende förorter, liten segregation och begränsad energi- och resurstillgång. Naturmiljöer bevaras. Prag och Aten är städer som går åt det hållet.

Sjävkörande bilar och bilpooler är varianter som kan passa framtidens städer bättre i en ekonomi som tycks gå mot mer delande och mindre ägande.

Alexander Ståhle har klurat en hel del på framtidens städer.

– Det finns starka drivkrafter bakom växande städer och en av dem tror jag man kan säga är jakten efter närhet för både människor och företag. Man vill ha gångavstånd till varandra.

Han utvecklar tanken kring bilen som då i början av 1900-talet var svar på städernas växande i form av förorter – då var bilen lösningen, men i dag kan den snarare vara en del av problemet.

– Då byggde det ju på att en var hemma. Då var det lättare att bo i periferin. Idag när två arbetar så dras man till centrum så att båda får nära till jobbet.

400 stads- och trafikexperter har bidragit med flera tusen framtidstrender i en nyutvecklad webbplattform för crowd-sourcing.

Teknostaden karaktäriseras av bland annat stark tillväxt, högteknologisk utveckling, stor tillgång på energi och resurser, förtätad innerstad, förorter utvecklas men stark social och miljömässig stress. Bilar ersätts av självkörande fordon och drönare. Singapore och Seoul är städer som går mot att bli teknostäder.

Tre plausibla framtidsscenarier för hur Stockholm kommer att se ut år 2050 har sedan tagits fram i forskningsprojektet Post Car(d) urbanism som även involverat transportforskaren Daniel Jonsson, KTH, och futuristforskaren Noah Raford, baserad i Dubai och som tidigare var verksam vid det amerikanska lärosätet MIT i Boston.

  1. Ekostaden
  2. Teknostaden
  3. Fristaden

Omkring 3 300 har på DN.se sedan röstat fram vilken av de tre de helst skulle vilja leva i.

– Människans livsmiljö har en enorm sprängkraft och något som verkligen engagerar. Tänk vilka ramaskri det kan bli när något ska byggas eller förtätas i grannskapet, säger Alexander Ståhle.

Resultatet från omröstningen liksom från forskningsprojektet i stort kommer Alexander Ståhle presentera på konferensen CityMoves fredagen den 29 maj. Konferensen med inbjudna experter från hela världen, politiker och företagare ska avhandla och diskutera framtida stadsutveckling och transportsystem. Konferensen kommer att streamas   och på programmet står också så kallade walkshops där konferensdeltagarna slår sig ner på olika platser runt om i Stockholm som Klarabergs torg, Malmskillnadsgatan, Åsögatan, Nytorget, Lindhagensgatan.

– Man kan se det som en stadsvandring, med inslag av diskussion, till ställen som står inför en omvandling. Det är också ett sätt att ta ut experterna i verkligheten och alla är självklart välkomna att lyssna.

Du tar verkligen universitetens tredje uppgift bokstavligt och på allvar?

– Ja, tack för att du säger det. Att alla ska möjlighet att delta i debatten om framtidens städer är otroligt viktigt. Det är en avgörande samhällsfråga som berör och påverkar oss alla, säger Alexander Ståhle.

Text: Jill Klackenberg