Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm

NYHET

Publicerad 2015-04-15

Det finns överraskande gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm visar en rapport som forskare på KTH tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Anders Gullberg är forskare på Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH.

Personbilar står parkerade 96 procent av tiden, i de bilar som rullar finns i genomsnitt 3,8 lediga platser och svåra trafikstockningar förekommer endast på en mycket liten del av vägnätet. 

Det framkommer av KTH-forskaren Anders Gullbergs rapport "Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken".

Anders Gullberg är forskare vid det Vinnova-finansierade och tvärvetenskapliga forskningscentret Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH och före detta adjungerad professor i teknikhistoria vid samma lärosäte. 

I rapporten synliggörs, tvärtom mot vad brukligt är, den lediga kapaciteten i storstadstrafiken och hur den på olika sätt skulle kunna utnyttjas.

– Den stora och utmanande frågan i rapporten är hur all denna kapacitet ska användas och fördelas så att alla kan dra nytta av den. Alla inklusive miljön, säger Anders Gullberg.

Han riktar samtidigt en uppmaning till ansvariga myndigheter att samarbeta och ta till sig de landvinningar som gjorts när det gäller produktion och konsumtion av tjänster på en rad andra områden och att inte, som nu, bara passivt avvakta utvecklingen.

Anders Gullberg föreslår tillsammans Anna Kramers, chef för miljöstrategisk analys vid KTH, en digital trafikplan som skulle kunna fördela de lediga resurserna i Stockholmstrafiken så att köer och osäkerhet nästan helt skulle försvinna, samtidigt som stora miljövinster ges. 

Av rapporten framkommer det vidare att vissa trafikslag är mycket ekonomiskt, kapacitets-, miljö- och utrymmesmässigt effektivare än andra. Bussar förmedlar till exempel sju gånger så många resenärer som personbilar i stadstrafiken och är fem gånger bättre miljömässigt. Ytmässigt är pendling med spårtrafik 60 gånger så effektivt som med personbil.

Dessutom kan bussar med hjälp av reserverade körfält klara 15 gånger så många passagerare som personbilar. Undviks sammanbrott i fordonsflödet på motorvägar kan tusentals fler bilar komma fram. Små förändringar har stora effekter. Ett exempel visar att med en minskning om 500 bilar innan stoppet kan ytterligare nästa 10 000 bilar komma fram de närmaste timmarna.

Här hittar du rapporten: bit.ly/1cuOIhJ

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Anders Gullberg på 076 - 123 17 44.