Till innehåll på sidan

Hela husfasader av solceller

Anna Svensson förutspår att solpaneler kommer att vara en självklarhet på svenska fastigheter i framtiden. (Foto: Mikael Sjöberg. Övriga foton till artikeln: Håkan Lindgren)
Publicerad 2019-08-21

– Jag tror vi kommer att elektrifiera fasader i hela den urbana miljön i framtiden. Att klä väggar med solcellspaneler är inte dyrare än att använda andra väggmaterial, konstaterar KTH-alumnen Anna Svensson, Innovationschef på SolTech Energy.

De två senaste åren har utvecklingen av solenergi tagit fart på riktigt i Sverige. I Europa ligger länder som Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Holland betydligt längre fram när det gäller forskning och produktion.

– Företag har äntligen börjat se att Sverige är mer mottagligt för solcellslösningar nu, efter en lång tid av extremt låga elpriser i Sverige, jämfört med andra länder.

I Anna Svenssons jobb handlar det om att skapa produkter där solpanelen är inbyggd i fasadbeklädnad som ersätter andra byggmaterial, som exempelvis takpannor, trä och tegel.
Nyligen lanserades SolTech Energy’s  senaste produktidé: fasadpaneler som ger energi.

– Att i dagsläget lägga en vanlig glas-fasad på ett hus, istället för att välja en inbyggd solcellslösning direkt, det är faktiskt idiotiskt. Materialet ser ju exakt likadant ut, det kostar lika mycket, och dessutom sänks elkostnaderna med minst hälften, säger Anna Svensson.

Nu har den nya solcells-tekniken börjat sprida sig till fastighetsbolagen. Exempelvis bytte Vasakronan nyligen ut ett falsat plåttak till Anna Svenssons innovation: solpaneler med så kallad ShingEl  .

– ShingEl lades ut i alla fyra väderstreck, eftersom även det diffusa ljuset ger energi. Solenergi kan också utvinnas ur mindre fönster i norr, det är nytt, berättar Anna Svensson.

– Ibland tycker jag att det saknas kompetens hos byggbolagen i Sverige, i det att de inte känner till vilka solenergi-produkter som finns idag. I exempelvis Asien är skillnaden enorm – Kina är världsledande på att producera solenergi, och där har SolTech Energy också etablerat ​​​​​​​samarbeten ​​​​​​​.

I Kalifornien, USA, blir solcellslösningar snart obligatoriska i alla nya hus. När den nya lagen träder i kraft 2020 måste den amerikanska byggindustrin installera solpaneler i alla nya enfamiljshus, alternativt skapa gemensamma solenergisystem som kan delas av flera bostäder.

– Jag tycker att vår svenska regering borde få in solenergi tydligare i Sveriges klimatmål. Regeringen borde gå i bräschen som en tydligare förebild – visst borde väl åtminstone samtliga statliga byggnader ha solceller, säger Anna Svensson.

Hon förutspår att solpaneler kommer att vara en självklarhet på svenska fastigheter i framtiden, och att husen kommer att designas efter ändamålet.

– Till exempel kommer vi att se större takytor i söderläge, samtidigt som fasaderna mot syd kommer att ha mindre fönster. Detta för att på bästa sätt kunna utnyttja solenergin, säger Anna Svensson.

Solceller har idag en beräknad livslängd på minst 25 år. Privatpersoner som väljer solenergi-lösningar kan få statligt investeringsstöd.

– Och med sol-el har man fördelen att alltid ha tillgång till sin egen ström. Det är en trygghet i det, tillägger Anna Svensson.

Text: Katarina Ahlfort

Fakta Anna Svensson

Ålder: 32
Utbildning: Master of Science i Teknisk Design från KTH.
Bor: Hägerstensåsen, Stockholm
Familj: Sambo Pelle; mamma, pappa och bror i Skåne
Karriär: Är idag Innovationschef på SolTech Energy.
Tidigare produktutvecklare på Ikea, drivit eget företag med bland annat KTH som kund. Har tillsammans med ett team utvecklat en prototypbil med bränslecell och vätgas som drivmedel, som visades upp för president Obama 2013. Miljöforskat på Svalbard, medverkat som talare på Women in Tech-konferensen i Stockholm 2018. Deltar i Innovationspanelen som drivs av KTH Innovation.
På gång: Ska medverka till att sprida information om solenergi på den svenska marknaden 2020-2024, genom organisationen BIPV (Building Integrated Photovoltaics).
Aktuella utmärkelser: Quality innovation Award (från SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling) för den tunna solcellstakplattan ShingEl. Läs motiveringen här

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-08-21