Till innehåll på sidan

IT ska lösa morgondagens energiproblem

Ny KTH-forskning om lastbilar ska förhoppningsvis minska deras bränsleförbrukning
Ny KTH-forskning om lastbilar ska förhoppningsvis minska deras bränsleförbrukning
Publicerad 2010-08-25

Att reducera vår elförbrukning och få till stånd smartare lagring och distribution av elektricitet är två rejäla utmaningar som vi står inför. När den tredje upplagan av konferensen ICES går av stapeln den 2 september avser arrangörerna och KTH-forskarna att tackla dessa problem, samt definiera en rad nya utmaningar som är värda att forska vidare på.

Martin Törngren, professor i mekatronik på KTH
Martin Törngren, professor i mekatronik på KTH

– Hur kan vi effektivisera elanvändningen bäst med hjälp av IT? Var konsumeras mest el? Hur minskar vi bränsleförbrukningen i transportbranschen? Dessa och andra frågeställningar kommer vi att ta upp under den tredje upplagan av den årliga ICES-konferensen den 2 september. Vi vill också definiera ett antal nya problem i och med den här konferensen, problem som är värda att forska vidare om, säger Martin Törngren, professor i mekatronik på KTH.

Han är en de ansvariga bakom konferensen som går under namnet "ICES 3rd Annual Conference: Networked Products - a solution for the energy problems of the future", och han tillägger att det finns ytterligare ett viktigt problem att komma tillrätta med. Det måste till ett bättre samspel mellan olika intressenter.

– När man byggde upp Sverige under 50- till 70-talet samverkade näringsliv, politiker och forskare mycket effektivt. Den typen av samverkan krävs på nytt för att vi åter ska kunna nå stora framgångar inom energi- och transportbranschen, säger Martin Törngren.

Det räcker att titta på utvecklingsländer som Kina och Indien med deras stora koldioxidutsläpp och trafikkaos för att förstå det, enligt Martin Törngren. Vi måste reducera energiförbrukningen för att komma tillrätta med problemen.

– Alla människor på jorden kommer att vilja ha samma levnadsstandard som vi, och det finns fortfarande miljarder människor som inte har tillgång till den. De har samma rättighet som vi att kräva det, säger Martin Törngren.

Han tillägger att Volvo har satt upp ett intressant mål för 2020: Volvobilar ska inte döda en enda människa var sig inuti eller utanför bilen. Detta sker med hjälp av aktiva säkerhetsystem, det vill säga IT och inbäddade system. Ett typiskt ämne som kommer att behandlas under ICES-konferensen.

Martin Törngren håller på med forskning om sådana pålitliga styrsystem. Dessa frågor är nära kopplade till energifrågor.

– Just nu håller vi på med forskning som rör lastbilar, exempelvis där de kör i kolonner för att minska bränsleförbrukningen. Tanken kan till exempelvis vara att de ska fungera lite grand som tåg, eventuellt med egna vägar dedikerade till dem, säger Martin Törngren.

Under ICES-konferensen kommer bland annat experter på eldistribution och smarta hus att hålla föreläsningar och seminarier. En av dem professor Giorgio Rizzoni från Ohio State University, som bland annat jobbat tillsammans med Ford.

– Han kommer att berätta om nya transportsystem, energilagring, elhybrider, nya aspekter på smarta transportsystem och hur det går att använda bilars batterier som lagringsmedium i smarta elnät, säger Martin Törngren.

Hur kommer den personliga integriteten att påverkas av it och inbäddade system när det gäller morgondagens elsystem, till exempel smarta elnät?

– Den personliga integriteten är en aspekt. Men det finns fler, som säkerhet. Ökad it-användning innebär också nya sårbarheter. Det kan uppstå situationer där ett system stannar vilket i sin tur kan innebära att halva Sveriges elförsörjning försvinner. Det är något vi måste adressera, säger Martin Törngren.

För mer information och möjlighet att rapportera från konferensen, kontakta Martin Törngren på 08 - 790 63 07 eller martin@md.kth.se.

Mer information om konferensen finns här

Peter Larsson