Till innehåll på sidan

Kemiprofessor blir hedersdoktor i Lund

UTMÄRKELSE

Publicerad 2014-02-27

Hallå Där, Christina Moberg, professor i organisk kemi på KTH, som nyligen utsågs till hedersdoktor i naturvetenskap vid Lunds universitet. Hur känns det?

Christina Moberg

– Jag är glad, hedrad – och överraskad. Det är naturligtvis glädjande att mina forskningsinsatser uppmärksammas, liksom den utvärdering av kemiinstitutionen vid Lunds universitet som jag var delaktig i för några år sedan.

Du får utmärkelsen genom din forskning inom asymmetrisk katalys. Vad är det?

– Katalysatorer är smarta kemiska verktyg, som i vårt fall vanligtvis består av små molekyler innehållande metaller. Om de är lämpligt designade kan en liten mängd av dessa föra ihop stora mängder av olika ämnen så att de reagerar med varandra till önskade produkter. I asymmetrisk katalys använder man katalysatorer som kan kontrollera att produkterna får den önskade tredimensionella strukturen – utan att spegelbilden av produkten samtidigt bildas.

Detta lär vara betydelsefullt inom läkemedelstillverkning. På vilket sätt?

– Det är inte ovanligt att spegelbilden av en verksam läkemedelssubstans är giftig. En stor andel av aktiva läkemedelssubstanser kan nämligen förekomma som två olika former som är spegelbilder av varandra. Dessa har olika egenskaper i en biologisk omgivning, till exempel i kroppen. Det är således av största vikt att fel form inte förekommer i läkemedlet. Det är just detta man önskar uppnå med asymmetrisk katalys.

Vad hoppas du se för utveckling inom ditt område om tio år?

– Många kemiska föreningar som vi behöver för olika ändamål, till exempel som läkemedel, har oerhört komplexa strukturer och är mödosamma och dyra att framställa  –  ofta krävs ett stort antal separata syntessteg och eftersom en del material vanligen går förlorat i varje steg bildas avfallsprodukter som måste tas om hand. Jag hoppas vi i framtiden kommer att få se nya typer av katalysatorer som klarar flera syntessteg utan ingrepp av kemister och som ser till att bara rätt produkt bildas, utan användning av hälsofarliga lösningsmedel och utan energikrävande uppvärmning eller nedkylning.

Text: Jill Klackenberg