Till innehåll på sidan

Kraftfullt anslag till stort risktagande

NYHET

Publicerad 2017-12-19

Nu har två professorer vid KTH tilldelats pengar ur Vetenskapsrådets (VR) rådsprofessorsprogram. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för framstående forskare att bedriva långsiktig forskning med stor potential och lika stort risktagande. Bidragen ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en forskningsmiljö av högsta kvalitet.

I år har VR Vetenskapsrådet beviljat tio bidrag inom ramen för utlysningen, och det är första gången som KTH-forskare tilldelas pengar. Men det handlar inte om en forskare vid lärosätet som får pengar, utan två.

Professor Licheng Sun vid avdelningen organisk kemi på KTH. Foto: Peter Ardell.

Först ut är Karl Henrik Johansson, professor vid institutionen för reglerteknik på KTH. Han får drygt 47 miljoner kronor i fria forskningsmedel under tio år för att jobba med projektet "Tillförlitligt samarbete, styrning och inlärning" som knyter an till artificiell intelligens och autonoma fordon.

Det andra anslaget om 50 miljoner kronor går till professor Licheng Sun vid avdelningen organisk kemi på KTH. Licheng Sun forskar bland annat om artificiell fotosyntes, en molekylär katalysator som kan oxidera vatten till syrgas mycket snabbt.

VR-pengarna går till Licheng Suns "Ljusdrivande N2-fixering kopplad till vattenoxidation", ett projekt där forskarna hämtat inspiration från naturen för att ta fram nya och energieffektiva processer för att fixera det kväve som finns i vår luft.

Den nuvarande processen för att göra detta, Haber-Bosch, togs fram i början av 1900-talet och har fått enorm betydelse för bland annat jordbruket, då kväve används vid framställning av konstgödsel. Samtidigt kräver kväveutvinningen stora mängder energi, och Licheng Suns process använder i stället solljus för att göra samma sak. Rådprofessorsanslaget ger honom nu en möjlighet till en långsiktig satsning på området.

– Detta är hedrande och ett erkännande av min forskning, men anslaget innebär också en stor möjlighet för KTH och Kemiskolan att kunna konkurrera med andra universitet inom det aktuella forskningsområdet. Ja, pengar gör vi KTH-forskare kan bedriva forskning om artificiell fotosyntes och solbränsle på internationell toppnivå, säger Licheng Sun.

Här hittar du mer information om anslagen .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Karl Henrik Johansson på karl.henrik.johansson@ee.kth.se eller Licheng Sun på lichengs@kth.se.