Till innehåll på sidan

Krav på smarta hem: trygga och robusta

Antalet smarta hem blir allt fler
Antalet smarta hem blir allt fler. Foto: Manodo
Publicerad 2010-01-20

Antalet IT-funktioner i bostaden blir stadigt allt fler. Nu visar forskarstudier vid Arkitekturskolan på KTH att de som bor i så kallade smarta hem värderar ökad bekvämlighet och säkerhet högre än IT-funktioner som leder till besparingar.

Greger Sandström har doktorerat på smarta hem vid KTH
Greger Sandström har doktorerat på smarta hem vid KTH

Svenska byggbolag genomförde vid millenniumskiftet tre mycket omfattande satsningar på IT-funktioner i smarta hem i Stockholmsområdet. Efter det har 200 familjer i de tre bostadsprojekten studerats under fem år av deras första tid i boendet.

Resultatet visar att IT-funktioner som ökar tryggheten och säkerheten hittills varit mest uppskattade. I trygghetsfunktionerna ingår bland annat ett passagesystem som är indelat i två olika scheman – "Hemma" och "Borta". Dessa scheman kontrollerar sedan vattnet, elektriciteten till spisen, inbrottslarmet, ventilationen och eluttagen. Allt styrs via låset i ytterdörren.

Likaså funktioner som medför ökad bekvämlighet, exempelvis digitalt bokningssystem för tvättstuga, står högt i kurs enligt studien. Energibesparande it-funktioner å sin sida är inte lika populära.

Greger Sandström, teknologie doktor och den som utfört studien, säger att studieresultatet också pekar ut en rad problem.

– Smarta hem-system måste vara väldigt robusta, annars finns det en risk att de boendes tillit till systemet raseras vilket leder till att funktionerna inte används. Dessutom finns det en hel del frågetecken kring vem eller vilka aktörer som ska kunna säkerställa drift och underhåll över tid, och runt en standardisering av smarta hem. Utan detta på plats blir smarta hem ett svårt investeringsbeslut för bostadsföretag, säger Greger Sandström.

Studien visar också att redan små skillnader i utformningen av smarta hem-system ger stora skillnader i användarnas beteende. Exempelvis är tillgängligheten avgörande.

– En lättillgänglig pekskärm för att styra systemet är att föredra jämfört med en bärbar dator som användaren måste logga in i för att använda, säger Greger Sandström.

För mer information, kontakta Greger Sandström på 08 - 782 86 29.

Peter Larsson