Till innehåll på sidan

KTH får examensrätt för gymnasielärare

Publicerad 2011-01-21

Allt sedan 2002 har KTH och Stockholms universitet tillsammans utbildat gymnasielärare i matematik och flertalet naturvetenskapliga ämnen. Nu ökar möjligheterna i och med att KTH får egen examensrätt för gymnasielärare i matematik, fysik, kemi och teknik.

Hans Thunberg, programansvarig för kombinationsutbildningen Civilingenjör och Lärare på KTH
Hans Thunberg, programansvarig för kombinationsutbildningen Civilingenjör och Lärare på KTH

KTH:s utökade examensrätt innebär flera nya möjligheter enligt Björn Marklund, utbildningsledare vid universitetsförvaltningen på KTH.

– Vi tror att KTH har ett sätt att lära ut på som bjuder på många infallsvinklar. I och med den starka kopplingen till ingenjörsutbildningen uppstår flera sätt att förklara ämnena på. Det innebär också att lärarnas kompetens inom matematik, fysik, och kemi kan höjas, och därmed höjs också kvaliteten på lärarutbildningen, säger Björn Marklund.

Hans Thunberg, programansvarig för kombinationsutbildningen Civilingenjör och Lärare på KTH, ger sin syn på saken.

– Fördelen med att KTH får egen examensrätt är att den innebär ökad tydlighet och ett samlat ansvar. Det ger möjlighet till en bättre integration av de utbildningsvetenskapliga delarna inom ramen för en civilingenjörsutbildning, säger Hans Thunberg.

Han tillägger att KTH emellertid även fortsättningsvis kommer att samarbeta med Stockholms universitet.

– De är aktivt ansvariga för en del kurser i programmet, säger Hans Thunberg.

Björn Marklund tillägger att KTH:s examensrätt också stärker teknikens roll på gymnasiet.

– Vi kan öka intresset för ingenjörsutbildningen. Och det är roligt och bra att även Chalmers får examensrätt då det gagnar den utvecklingen, säger Björn Marklund.

Han får medhåll från Hans Thunberg, som säger att civilingenjören nu får en tydligare exponering på gymnasiet. Hans Thunberg berättar också att programmet i och med examensrätten kommer att få sig en ansiktslyftning för de studenter som börjar i höst.

– Det blir en förbättrad planering av studiegången, till exempel i vilken ordning kurserna kommer i utbildningen. Studenter kommer dessutom att välja ämnesinriktning först i årskurs två. Platsgaranti för ämnet finns dock, säger Hans Thunberg.

Några förändringar angående att utbildningen Civilingenjör och lärare leder till såväl civilingenjörsexamen och en gymnasielärarexamen kommer dock inte att ske. Även i fortsättningen ger utbildningen en dubbelexamen.

Nästa steg för KTH blir att söka examensrätt även för ämnet teknik för årskull 7 till 9.

– KTH kan utveckla teknikämnet både för gymnasiet och årskull 7 till 9. Så det inte uppstår situationer där eleverna bara får bygga broar av sugrör, och sedan vara klara med ämnet teknik. Vi kan leverera en bra teknikutbildning, säger Björn Marklund.

För mer information, kontakta Björn Marklund på 08 - 790 79 86 / bjornm@kth.se eller Hans Thunberg på 08 - 790 69 77 / thunberg@math.kth.se.

Peter Larsson